Geschrieben am 16. November 2013 von für Crimemag, Krimigedicht

Krimigedicht: Ndrangheta, Camurra e Mafia

La_Musica_Della_Mafia_mafia3Ndrangheta camurra e mafia-trascuranza

Di na notti di un tempo che fù
Tri cavalleri, da Spagna si partiru
Dal Abruzzi à Sicilia passarù
E poi ccà in Calabria si fermarù

Vint’un anni lavoraru sutt’a terra
Pi fundari li reguli sociali
Leggi d’onore, di sangue, di guerra
Leggi maggiori, minori e criminali

E sti regoli di sangue e d’omertà
Da padri a figghiu si li tramandarù
Chisti su leggi di a società
Leggi cu segnu ’nda storia lassarù

Ndrangheta, camurra e mafia
È societa organizzata
Ndrangheta, camurra e mafia
Sicilia, Calabria Onorata

Na matina, ammenzu di lu mari
Na barchicedda viti navigari
Cu cinchu veli e sette marinari
Uno di chisti mi vosi dumandari

‚Giuvanoto, dicete che cercati‘

‚Onore e sango, eu c’arrispondia‘

Supra sta barca si bua inchianati
Onore e sangu trovammo pela via
E me portaru ammenzu de lu mari
‚Nta ’nisoletta i nome favignana
O gente tutti chi stati a scutari
Chissa è ’na terra vicina e assai luntana

Ndrangheta, camurra e mafia
Leggi d’onore, leggi d’omertà
Ndrangheta, camurra e mafia
E cu sgarra, nudda pietà

Ccà c’era nu castellu cu tri stanzi
Undi la prima puzzava infamità
Tre guci i sangu ’nta secunda ’nci truvammù
Mentre ’nta terza, nu corpo i società

Degno e meretovole fui arreconosciutù
Suttu a l’arbero da scienza batiato
Onorato circulo a tutti vi saluto
Fin‘ alla morte a vui su vinculatò

Eu fazzo l’omu pe sangu e pe onori
E pi scacciari l’infami e i traditori
Nente perduni e nudda pietà
Chisto m’empone stu corpo i società

Ndrangheta, camurra e mafia
E società organizzata
Ndrangheta, camurra e mafia
Leggi d’onori, leggi d’omertà

Tags : ,